MUỐN HỌC VIẾT CONTENT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Ái chà chà, tiêu đề này không phải mình nghĩ ra đâu, là các bạn nhắn tin hỏi mình. Và mình cũng bắt gặp những câu hỏi  tương tự như thế này ở rất nhiều trong các group về content. Muốn học và viết content phải bắt đầu từ đâu? Mình biết có rất nhiều … Continue reading MUỐN HỌC VIẾT CONTENT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?